Васил Гюзелев, „Съчинения в 5 тома Т.5: Средновековна поезия от и за България“

Васил Гюзелев, „Съчинения в 5 тома Т.5: Средновековна поезия от и за България“, Издателство: „Захарий Стоянов“, С., 2015, 664 с. (ISBN: 9789540908175) „Настоящата антология на средновековната поезия включва общо 161 преведени /изцяло или частично/ на съвременен български език творби. Те …

Георги Атанасов, „Първостроителите на българската държавност“

Георги Атанасов, „Първостроителите на българската държавност“, Издателство: „Изток-Запад“, С. 2015, 392 с. (ISBN: 978-619-152-614-7) „Проф. д.и.н. Георги Атанасов е роден на 6 .01.1957 г. в гр. Алфатар, Силистренско. През 1982 г. се дипломира в Историческия факултет на Великотърновския университет. От …

Казимир Попконстантинов, Анна-Мария Тотоманова, „Епохата на българския цар Самуил. Език и писменост“

Казимир Попконстантинов, Анна-Мария Тотоманова, „Епохата на българския цар Самуил. Език и писменост“, Издателство на БАН “Проф. Марин Дринов”, С., 2015, 223 с. (ISBN 978-954-322-810-2) „В продължение на 380 години са открити близо 1500 надписа от Първото българско царство, които са …

Петър Голийски, „Заселването на българите на Балканския полуостров IV-VII век Т.I – по ономастични данни; Т. II – по исторически данни“

Петър Голийски, „Заселването на българите на Балканския полуостров IV-VII век Т.I – по ономастични данни; Т. II – по исторически данни“, Издателство: „Тангра ТанНакРа“, С., 2015, т. 1 – 400 с. (ISBN: 9789543781201); т. 2 – 280 с. (ISBN: 9789543781218) …

Тотю Тотев, „Православен Катехизис. Послание на източните патриарси за православната вяра“ (от 1723 г.)

Тотю Тотев, „Православен Катехизис • Послание на източните патриарси за православната вяра“, Издателство: Синодално издателство, С., 2015, 238 с. (ISBN: 6841687687687) „Православен Катехизис Свещеното предание Като „стълб и крепило на истината“ (1 Тим. 3:15), Църквата Христова ревностно пази и правилно …

Иван Кънчев, Ивомир Колев, Марио Мишев, „Българската история в 100 събития“

Иван Кънчев, Ивомир Колев, Марио Мишев, „Българската история в 100 събития“, Издателство: „БГ Учебник Прес“, С., 2015, 326 с. (ISBN: 9786191870059) „Авторите на книгата са студенти в СУ „Св. Климент Охридски“ и част от екипа на „Българска история“. Създатели са …

Календарни празници и обичаи на българите. Енциклопедия (Шесто преработено и допълнено издание)

Календарни празници и обичаи на българите. Енциклопедия (Шесто преработено и допълнено издание), Издателство на БАН „Марин Дринов“, С., 2015, 104 с. „Българските празници и обичаи! Народната обредност е прикрепена към датите на източно-православния църковен календар и претърпява редица промени. Религиозен …

Кирил Павликянов/Cyril Pavlikianov, „The Mediaeval Greek and Bulgarian Documents of the Athonite Monastery of Zographou“

Кирил Павликянов/Cyril Pavlikianov, „The Mediaeval Greek and Bulgarian Documents of the Athonite Monastery of Zographou „, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, С., 2014, 914 с. (ISBN: 9789540738826) „Настоящият труд представя текстовете на средновековните гръцки и български документи, съхранявани в Зографския …

Тодор Митрович, „Основи на църковната живопис. Наръчник“

Тодор Митрович, „Основи на църковната живопис. Наръчник“, Превод: Татяна Филева, Издателство: „Омофор“, С., 2014, 295 с. (ISBN: 9789542972396) „Книгата на Тодор Митрович „Основи на църковната живопис“ е написана в духа на опитите за семиотичен анализ на иконографското църковно изкуство, разглеждано …

Константин Иречек, „История на българите“

Константин Иречек, „История на българите“, Издателство: „Изток – Запад“, С., 2015, 936 с. (ISBN: 978-619-152-550-8) „Преди близо 140 години младият чешки учен Константин Иречек написва „История на българите“, която в началото на 1876 г. излиза едновременно на чешки и немски …