Представяне на сборник със статии в памет на гл. ас. Теодор Пиперков

На 11 декември, от 17:30 ч., в Конферентна зала, Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски” ще се състои Представяне на сборник със статии в памет на гл. ас. Теодор Пиперков Събитието се организира от Юридическия факултет на СУ. Източник: …

Интердисциплинарна научна конференция на тема: „САЩ като културна метафора на модерността. Феноменът САЩ и българската култура и литература; българо-американски литературни отражения (ХХ–ХХІ век)”

На 10 и 11 декември в Заседателната зала на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” – София ще се проведе интердисциплинарна научна конференция на тема: „САЩ като културна метафора на модерността. Феноменът САЩ и българската култура и литература; българо-американски …

Представяне на документални филми, посветени на академичния живот и ролята на СУ в изграждането на демократично общество в България

На 09 декeмври, от 17:00 ч., в Конферентна зала, Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски” ще се проведе Представяне на документални филми, посветени на академичния живот и ролята на СУ в изграждането на демократично общество в България. Събитието се …

Международна конференция „Събитие и процес в историческото изследване“

На 6 декември от 09:00 ч. в Конферентната зала на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще се открие Международна конференция „Събитие и процес в историческото изследване“ (6 – 8 дек.). Събитието се провежда от проект „Режимът и обществото в Източна …

Конференция: „От изследване на случая до събитието. Принципи на историческото познание“

На 6 и 7 декември в Огледалната зала на Софийски университет “Св. Климент Охридски” от 09:00 часа ще се открие конференция: „От изследване на случая до събитието. Принципи на историческото познание“ Дом на науките за човека и обществото (София) Институт …

Представяне на сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Татяна Янакиева

На 3 декември 2014 г., от 16:30, в в Конферентната зала на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски” ще се състои Представяне на сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Татяна Янакиева. Събитието се организира от Философския факултет …

Кръгла маса „Организационна култура и ефективност на училището“

На 05 декември, от 14:00 ч. в Заседателна зала 2, Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски” ще се проведе Кръгла маса „Организационна култура и ефективност на училището“. Събитието се организира от Факултета по педагогика на СУ. Източник: https://www.uni-sofia.bg/

Кръгла маса на тема „Образование и възпитание за утре – между традицията и иновациите /предизвикателства и хуманистични перспективи/“

На 5 декември, от 08:00 ч. в Заседателна зала 1, Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски” ще се проведе Кръгла маса на тема „Образование и възпитание за утре – между традицията и иновациите /предизвикателства и хуманистични перспективи/“ Събитието се …

РОДОПИТЕ ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА том II

Втората книга от поредицата е фокусирана върху наличната комплексна информация за древните обитатели на Родопите. Съставена е от три части. Първата от тях е въведение, подчертаващо необходимостта от повече проучвания и несигурната датировка на археологическите паметници. Втората разглежда достъпните изворови …

РОДОПИТЕ ПРЕЗ АНТИЧНОСТТА том I

Поредицата „Родопите през античността”, подготвена от д-р Йордан Илиев, възпроизвежда съдържанието на неговата дисертация, разработена в рамките на редовна докторантура по история и археология (Стара история – Тракология) към катедрата по Стара история, тракология и средновековна история при Историческия факултет …