Сборник: In Honorem Professor Stanislav Stanilov

In Honorem Professor Stanislav Stanilov , Колектив, Издателство: Национален археологически институт и музей – БАН, (ISBN: 03239535), 2016 г., 495 с., 25 лв. На 9 септември 2013 г. нашият учител, приятел и колега, професор, доктор на историческите науки Станислав Станилов …

30 май – Открива се семинар на тема „Съхраняване и реставриране: от декоративни повърхности до исторически сгради”

ИЧЕ – Агенция за пoдпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина, Секция за насърчаване на обмена към Посолството на Италианската република, със сътрудничеството на италианските области Венето, Емилия-Романя и Марке, и със съдействието на Националната Художествена академия и Националния …

25 май – Публични лекции на Проф. д-р Милан Ристович (Белградски университет) на тема: ONE BALKAN EXPERIMENT IN THE 20th CENTURY: Yugoslavia 1918-1991

Семинарът за национална и регионална история към Университетския комплекс за хуманитаристика „Алма Матер“ има удоволствието да Ви покани на Публичните лекции на Проф. д-р Милан Ристович (Белградски университет) на тема: ONE BALKAN EXPERIMENT IN THE 20th CENTURY: Yugoslavia 1918-1991 Аудитория …

„За това, как крал Владислав с турците воюва“, Тодор Петров

„За това, как крал Владислав с турците воюва“, Тодор Петров, Издателство: Славена (ISBN: 9786191900534), 2016 г., 114 с., 12 лв. Тодор Петров притежава бака-лавърска степен по специалността „Български език и история” в ШУ „Епископ Константин Преславски”, магистърска степен по специалността …

“За историята на една Църковна история, или за Цезар Бароний и неговия век”, проф. дин Лиляна Симеонова

През 1588 г. в Рим е публикувана първата от дванадесетте части на монументалния труд на Цезар Бароний, озаглавен Църковни анали от Рождество Христово до 1198 г. („Annales ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198”). Последната, дванадесета част на труда на …

„За историята на една Църковна история, или за Цезар Бароний и неговия век“, проф. дин Лиляна Симеонова

През 1588 г. в Рим е публикувана първата от дванадесетте части на монументалния труд на Цезар Бароний, озаглавен Църковни анали от Рождество Христово до 1198 г. („Annales ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198”). Последната, дванадесета част на труда на …

Втори международен симпозиум „Мегалитни паметници и култови практики”

Втори международен симпозиум „Мегалитни паметници и култови практики” От 12 до 15 октомври 2016 г. ще се проведе Втори международен симпозиум „Мегалитни паметници и култови практики“. Организатор на симпозиума е Университетски научноизследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури при …

31 май – Представяне на томове IV и V на Studia classica Serdicensia

Представяне на томове IV и V на Studia classica Serdicensia 31 Май 2016 18:00 Заседателна зала 1, Ректорат на Софийски университет “Св. Климент Охридски” На 31 май, вторник, от 18 ч. в зала №1 на Ректората Катедрата по класическа филология …

30 май – Конференция „Държавната идея в модерната епоха“

Конференция „Държавната идея в модерната епоха“ 30 Май 2016 09:00 Конферентна зала, Ректорат на Софийски университет “Св. Климент Охридски” Събитието се организира от Историческия факултет на СУ Източник: https://www.uni-sofia.bg/

27 май – Лекция на д-р Фотини Толуди „Teaching History to the Bulgarian High School Students. Tools and implementations“

Лекция на д-р Фотини Толуди „Teaching History to the Bulgarian High School Students. Tools and implementations“ 27 Май 2016 11:00 40 аудитория, Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Д-р Фотини Толуди е преподавател в Университета „Аристотел“ в Солун. Лекцията …