26 октомври – ФОРУМ „БЪЛГАРСКА ГРАМАТИКА“ 2017 – Покана


Тема: „Интердисциплинарността в изследванията на българския език“

Форумът се организира за четвърта поредна година. През 2017 година организатори са Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и Институтът за български език „Проф. Л. Андрейчин“.

Време и място на провеждане: 26 октомври 2017 г. (четвъртък): 10:00 до 12:30 ч. и 14:00 до 16:00 ч., София, Институт за български език при БАН.

Програма
10:00 – 12:30 ч.
Акад. Михаил Виденов – Социолингвистиката и нейното приложение за изследване на съвременния български език
Проф. Енчо Герганов – Методологически аспекти на психолингвистичните и интердисциплинарни изследвания на езика
Проф. Мила Димитрива-Вълчанова – Компоненти на езиковата компетентност и тяхното изследване по експериментален път
12:30 – 14:00
Почивка
13:00 – 16:00
Дискусия

В дискусията ще бъдат разгледани въпроси, свързани с обогатяването на теоретичните подходи и методите за изследване на езиковата система, с разширяване на изследователската парадигма чрез отчитане на широк кръг от извънезикови фактори, отразяващи социални, психологически, когнитивни и др. особености на носителите на езика. В нея може да се коментират както различни видове интердисциплинарни изследвания, така и взаимодействието им с основни лингвистични дисциплини. Възможно е да се представят методи, заимствани от математиката, логиката и физиката, прилагани в семантични, граматични и фонологични изследвания, както и да се разгледат по-общи въпроси, например:
Какво е интердисциплинарност в лингвистиката и дали социолингвистиката, психолингвистиката, когнитивистиката, невролингвистиката и компютърната лингвистика са езиковедски дисциплини, в които се прилагат методи на изследване от други науки?
Какво превръща едно езиковедско изследване в интердисциплинарно и не са ли всички съвременни езиковедски изследвания в някаква степен интердисциплинарни?

Целта е не (само) да се дадат окончателни отговори, а да се обменят мнения, да се изкажат предположения и да се създаде среда за непосредствен разговор за интердисциплинарността в езиковедските изследвания.

Каним Ви да се включите с изказване в дискусията. Времето за представяне на наблюденията, анализите или резултатите от интердисциплинарни проучвания на българския език е 10 мин.
Краен срок за подаване на заявките (до 150 думи) – 20 септември 2017 г.
Постъпилите заявки за изказвания ще бъдат анонимно рецензирани. В програмата на Форума ще бъдат включени само изказвания, ориентирани към поставената тема.

Срокът за представяне на материалите за отпечатване е 10 ноември, а изискванията за тяхното оформяне следват изискванията на сп. „Български език“.

За въпроси – forum@ibl.bas.bg .

Очакваме Вашите заявки за участие на адрес: http://dcl.bas.bg/forum2017/ .

От oрганизаторите
Източник: http://ibl.bas.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *