Ще се проведе Пета балканска научна конференция „Наука – образование – изкуство през 21-ви век“

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – КЛОН БЛАГОЕВГРАД

Пета балканска научна конференция

„Наука – образование – изкуство през 21-ви век“

На 26 и 27 септември 2019 г. в Университетския център „Бачиново“ ще се проведе  петата балканска научна конференция „Наука – образование – изкуство през 21-ви век“, организирана от СУБ – клон Благоевград. Научното събитие е  посветено на 75-годишния юбилей на Съюза на учените в България. Форумът е под патронажа на ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Борислав Юруков.

Основните тематични направления на международната конференция са:

 • Хуманитарни науки
 • Педагогически науки
 • Право и социални науки
 • Природо-математически науки
 • Инженерни науки
 • Икономика и туризъм
 • Изкуство, култура и медии
 • Здравни науки и спорт

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ:

 • доклад
 • постер (120/80cm)

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Доц. д-р Красимира Марулевска

Доц. д-р Емилия Патърчанова

Доц. д-р Иванка Георгиева

Доц. д-р Елена Ставрова

Доц. д-р Васка Станчева – Попкостадинова

Доц. д-р Вяра Кюрова

Доц. д-р Валентин Василев

Доц. д-р Атанас Чапкънов

Гл. ас. д-р Владимир Караджов

Гл. д-р Юлиана Ковачка

Ас. д-р Радослава Топалска

Ас. д-р Соня Георгиева

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

Проф. дбн Диана Петкова

Проф. д-р Георги Апостолов

Проф. дфн Елена Николаевна Князева

Проф. д-р Николина Огненска

Проф. д-р Илия Гюдженов

Проф. д-р Рая Мадгерова

Проф. д-р Соня Петровска

Проф. д-р Василе Зотич

Проф. Биляна Апостоловска-Тошевска

Доц. д-р Климент Найденов

Доц. д-р Линдита Дурмиши

Проф. Мария Рот

Доц. д-р Алтин Идризи

Доц. д-р Тимур Ибраевич Кеншинбай

Доц. д-р Алмакул Шакирбековна Абдимомынова

Доц. д-р Куралай Сериковна  Джрауова

Докладите ще бъдат публикувани в Юбилеен Годишник на СУБ-Благоевград „MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION AND ART “ (ISSN – 1313 – 5236 )

Важни дати:

 • 31.07.2019 г. – изпращане на заявки с тема и резюме на български и на английски език;
 • 31.08.2019 г. – изпращане на пълния текст на докладите, технически оформени според изискванията на конференцията.

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ: е-mail: sub_info@swu.bg

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

2700 Благоевград

ул. „Иван Михайлов“ 66

ЮЗУ“Неофит Рилски“

Кабинет  416

Доц. д-р Красимира Марулевска

Председател на СУБ-Благоевград

За контакти:  GSM:  0885 378961

ТАКСИ ПРАВОУЧАСТИЕ

 До31.07. 2019До31.08.2019
За членове на СУБ (при платен членски внос за 2018г): За 1 доклад/постер; За 2-ри доклад/постер   60лв. 40   70лв. 50 лв.
За редовни докторанти: За 1 доклад; За 2-ри доклад 50 30 60 40
За участници, които не са членове на СУБ: За 1 доклад; За 2-ри доклад  70 50  80 60

Придружаващо лице – 25 лв.

За всяка страница над определения лимит (7 стр.) се заплаща по 10 лева допълнително над определените по-горе такси.

ТАКСИТЕ ПРАВОУЧАСТИЕ се внасят нa следната сметка:

Уникредит Булбанк – Благоевград

IBAN BG77 UNCR 7000 1522977836

BIC UNCRBGSF

Сдружение НИО-2016″

СУБ-Конференция, Вашето име

В деня на регистрация e необходимо да представите банковото бордеро (сканирано копие) за превода на таксата и документ (заверена членска).

Източник: http://www.swu.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *