XXVI Международна кръгла маса „Разрушени светове… нови светове“

XXVI Международна кръгла маса „Разрушени светове… нови светове“

Международният университетски семинар за балканистични проучвания и специализации при Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград ВИ КАНИ

да участвате в XXVI Международна кръгла маса

РАЗРУШЕНИ СВЕТОВЕ… НОВИ СВЕТОВЕ
на 27. 04 – 29. 04. 2017 г.

Предлагаме следните теми за дискусия:
– Иновации, модернизмът, авангардът, художествени предизвикателства;
– Залезът на империите и новите национални проекти;
– Митове за миналото, инсцениране на миналото;
– Визионери, предтечи, /фалшиви/ пророци;
– Утопии, революции;
– Носталгия по разрушени светове, копнежи по далечни светове;
– Традиции, мода, модерност, новоезиците;
– Компютърни мрежи и нови светове;
– Живот в преход, балканските преходи;
– Мостове между разрушените и нови светове;
– Руините и техният нов живот, изоставени и реновирани светове;
– Малките светове, преправяни, поправяни и обновявани, кърпени;
– Реформаторство или радикални доктрини;
– Заговори и преврати;
– Дисидентството – нови визии в остаряващи светове;
– Експерименти и открития;
– Социални техники и социално инженерство;
– Живот в двойни светове между реалността и виртуалните светове, хибридните
култури;
– Приемственост и конфликт между поколенията, генерации;
– Енергии на разрушение и съграждането.

Моля, изпращайте вашите заявки за доклади и резюме до 1.04.2017 г. на e-mail:
bforum@swu.bg

След 10 април 2017 г. можете да се запознаете с програмата на конференцията на сайта на Балканистичния семинар (www.bf.swu.bg).Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в списание „Балканистичен форум“ след рецензиране. Редколегията си запазва правото на подбор на предложените текстове.

Списанието е реферирано и индексирано в Scopus, ERIH PLUS и РИНЦ.

Работни езици на конференцията: български, английски.

Колегите, които ще четат докладите си на български език, следва да имат готовност с разширено резюме на английски език или презентация на английски език. Пътуването, храната и нощувките са за сметка на участниците или институциите, в които те работят.
Източник: http://gate.cas.bg/
Колегите, които се нуждаят от съдействие във връзка с пътуването и резервация за
нощувки, моля да ни пишат на адрес: bforum@swu.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *