Живот и подвизи на нашата преподобна майка Петка и как бе пренесена в преславния град Търново – от св. патриарх Евтимий Търновски

На 14 октомври св. Църква празнува паметта на св. Петка Епиватска (Търновска), наричана още и българска – закрилница на средновековния престолен град Търново, на българския народ и на всички с упование търсещи помощта й.

Живот и подвизи на нашата преподобна майка Петка и как бе пренесена в преславния град Търново

Написано от господин Евтимий, патриарх търновски

Ако законът на любовта отрежда да си спомняме за обичните, да съзерцаваме техните образи, дела и думи, а често пъти дори и да рисуваме образите им, то за боголюбезните е много, извънредно много по-уместно и желателно, когато почитаме с уважение божите угодници и за полза разказваме за тяхната памет и [за техните] деяния. Защото словото за полезното допринася на слушателите немалка полза.

Както пролетно време всички животни растат и тлъстеят, като стават все по-хубави, щом слънчевите лъчи огреят цялата земя, и както лъчите носят куп обновления, така и духовната повест носи куп радости на послушните души и леко разсейва и прогонва цял облак от печал. А паметта на преподобната Петка ще стане по-светла и от слънцето, ако подробно изложим нейното житие и нейните деяния и странствания, които тя извърши от любов към Христа. Подобна на майка, що обича децата си, тя ще отнеме, без друго ще отнеме нашата детска безсловесност, а ще придаде сила на усърдието ни и ще ни напътства към доброта и блаженство.

Прилично е, щото и ние да й принесен нещо, което подхожда за нея, макар то и да не е художествено. А за нас, които сме удостоени с реч, прилично е, без съмнение, преди всичко да й поднесем, както е редно, слово, та доколко ни е по силите, да си отплатим (към нея) дълга като тленни, а пък тя като нетленна да изпрати благодат на нас, които бедстваме поради словесна немощ. И когато [поднесем] нашето слово на многосветлата, със светлата повест ще поставим прочее едно светло начало.

Ала кой прочее ще разкаже поотделно нейните деяния и чудеса? Кой [ще разкаже нейните] благодеяния, застъпничества и ходатайства, които [тя извърши] било в Епиват, било в Тракия, било пък в Търново, в Мизия и в Далмация? Дори ще намериш, че нейното име се разнася не само [по тия места], но дори по цялата земя. Наистина голяма и дълга ще бъде повестта за тази преподобна, ала нашият ум не е достатъчен, за да я предаде художествено. Но щом като ти, благочестиви царю, настояваш и принуждаваш нашата немощ да извърши това благо и богоугодно дело, ще бъде непристойно да презрем тъй голямото ти настояване и желание, благочестиви и властни царю. Па мисля, че и любещите бога души ще извлекат и преголяма полза и ще проявят божествена ревност.

А има ли по-голяма ревност от тази да обичаме бога и да почитаме неговите угодници? Но аз мисля, че и тази преподобна по нищо не отстъпва от древните и знаменити светци. Ако ли [някой] запита: „Кой от тях е най-много упражнен в деянието?“, [ще възразим]: „Поради деяния и тази [преподобна] просия!“ Ако ли пък: „Кой от тях стои най-високо във видението?“, тогава [ще кажем]: „И тази виждаш украсена с него; подобно на слънцето и тя изпраща навсякъде лъчи!“ Поради това и аз по заповед на тебе, владетелю, сега не просто и напразно, а усърдно съобщавам най-важното.

Живеейки като всред мрак, [еднъж] едни запалиха от нейния единствен ковчег като от някоя лампада светилниците си, по-добре [е да се рече] – душите си. И всеки от тях, когато се завръща у дома си, усеща нейното застъпничество и закрила, защото [всеки притежава невидим лечебен извор, който колкото повече се черпи, толкова повече извира, а колкото повече извира, толкова повече лекува която болест и да поискаш. Прочее щом като тази [преподобна Параскева] постъпва така с нас през всяко време, нека се затечем усърдно и ние към нея, а поради толкова големите й благодеяния, нека й отдадем заслужено почит тук; и когато говорим, и когато работим, всичко нека вършим за нейна благоугода; никак да не пренебрегваме – нито със слово, нито с дело – онази, която така се застъпва за нас. Защото тази преподобна майка не ще се отврати от нас, когато види, че така се притичаме (към нея), нито пък ще отблъсне, които тъй усърдно пристъпят към нея. С голяма наслада тя ще приеме и ще похвали едно такова усърдие и ще го поднесе на своя творец, без да бъде молена. А бидейки почитателка на благия жених, непременно тя ще получи блага и всичко, каквото пожелае. Щом като тя презря всичките хубости на света, а себе си обрече за съпруга на небесния жених, как ще погреши тази, към която се обръщаме? Нищо друго така не се стреми към ангелски живот – чрез който се веселят най-вече ангелите и преди всичко бог, истинската чистота, чието лице те винаги гледат, доколкото е възможно, – както непорочният живот и жизнената светлост.

Но защо прочее да удължавам речта си и да заграждам усърдието на слушателите, а да не се обърна към живота на преподобната и да изложа нейните деяния като на светилник и чрез истината да поразя слуха на всички? Немалко облекчение тя ще изходатайства за онези, които се опитват да го пребродят и които не вървят по пътя на измамата и съблазънта.

Тази прочее, тази преподобна [майка] бе родена в Епиват. Родителите й бяха благочестиви и живееха неуклонно според всички божии заповеди и целия си живот красяха с милостини и благотворения. Като родиха тази добра и чиста гълъбица Христова, те я възпитаха в същия дух. След като добре и без съблазън я напътиха в божия закон, те се преселиха в небесните обители, като оставиха за наследници на дома [си преподобната] Петка с брат й Евтимий, който отпосле стана епископ на Мадит и извърши там много и преславни чудеса. След смъртта му от неговите славни и дивни мощи протече изобилен извор от миро, голяма река от миро, изтичаща се в морето на едно поприще. За неговата чудотворност и досега съществуват много свидетелства, които разказват за дивните му чудеса и деяния.

Когато изпрати добре родителите си при бога, преподобната от сърце възлюби апостолския живот; тя изнуряваше тялото си чрез пост и бдение, [отдаваше се] на тежко страдание и лежеше на земята. Разпалена от обич към бога, не изтърпя тя много да се измъчва и като напусна всичко, оттука тя избяга. След като стигна в пустинята, тя заживя духовен и ангелски живот. Подражавайки на живота на боговидеца Илия, с нищо тя не отстъпваше или, най-право е да се рече, във всичко тя подражаваше на живота на Кръстителя: измъчваше се чрез пост и бдение, хранеше се с пустинни растения – и то оскъдно и лошо; изтощаваше се от студ и зной и само към единаго, всемогъщаго [бога] поглеждаше, да опази той покоя на сърцето й от малодушие и буря. При това до насита тя не приемаше нито растения, нито вода; обикновено привечер [вземаше] по малко [храна], и то лоша. А кой ще опише извора на нейните сълзи? Кой ще изрече честите и непрестанни стенания? Кой ще разкаже за всегдашното й лежане по земята и за изтощенията й? Там нямаше никакъв друго властник, в когото да се вглежда, освен окото, което всичко вижда. Там тя не се грижеше нито за чифтовете волове, нито за коне с позлатени юзди, нито за дрехи и постелки, нито пък за къщи и слугини, но за душевното очищение, за присъдата на бъдещия (страшен) съд, за срещата с жениха. Тя казваше; „Жених мой, аз тебе диря“, също и онзи [стих] от [Давидовите] псалми, който казва и който винаги носеше в ума си: „Кажете ми, когато възлюби и моята душа.“ Често се измъчваше [при мисълта] за това: как ще украси светилника, как ще го изпълни с масло, как ще чуе жениховия глас, как ще се присъедини към радостта на мъдрите деви, как ще се наслади на жениховото зрение, на красотата, на славата, на светлостта, на съпребиванието и на блаженството му. Само за него сърцето й страдаше, за него очите й винаги се помрачаваха от сълзи, като казваше: „Кога ще отида и кога ще се явя пред божието лице?“

Като се упражняваше и като се грижеше за тия и за други, подобни на тях подвизи, по никой начин дяволът не престана да я изкушава там – в пустинята – посредством празни мисли и привидения; много пъти дори се превръщаше на различни зверове, за да й попречи в подвизите. Ала доблестната Параскева отреди себе си за прибежище на вишния, като постоянно проливаше из очите си поток сълзи. Прочее така, като снабди с мъжки разум женската си природа, всички дяволски козни тя разваляше като някоя паяжина и всекидневно побеждаваше мисления Голиат. А понякога се случваше, че тази мъдра дева подобно на някоя лоша птица тежко поваляше и стъпкваше змията, която в злобата си много се хвалеше. Така, като се опълчи срещу [плътската си] природа, тя тъй украси душата си, та и с нея да се сбъдне онова пророческо [предсказание]: „Царят ще пожелае твоята красота.“ И така прочее чрез деянието тя се домогна до върха на видението и като си красеше живота словом и делом, тя преживя доволно години в пустинята.

През една нощ, когато беше се отдала на обикновената си молитва и умолително беше си издигнала ръцете към небето, тя вижда някакво божествено видение: един светъл юноша й се явява, като й казва така: „Напусни пустинята и се завърни в родното си място, защото за тебе е прилично там да оставиш тялото си на земята, а духа си да пренесеш в небесните селения.“ Като видя силата на видението и като разбра, че то е от бога, тя се зарадва, че ще се разлъчи от тялото си, а се наскърби, задето ще напусне пустинята: защото нищо друго така не очиства душата и не я възвръща в първоначалното [й съвършенство], както пустинята и безмълвието. Макар и да не желаеше, тя напусна пустинята и се възвърна в света. Когато стигна в царстващия град, тя отиде в прекрасния храм на божието слово [„Св. София“ в Цариград]. Тя нищо не работеше; често се молеше коленопреклонно; проливаше потоци сълзи; нерядко се изтръгваха от сърцето й стенания, а когато си спомнеше за пребиваването си в пустинята, люта скръб почваше да я яде. След това, като обходи прилежно всички свети места, както трудолюбивата пчела [обхожда] всички пролетни цветове, тя отиде в храма на майката на пресветия Христос, който храм и до днес се нарича Влахерна.

Там, като припадна пред честната икона на божията майка, изобилно топли сълзи тя проля, молейки се: „На тебе, владетелко на света, аз възложих целия си живот; на тебе, дево, възлагам цялата си надежда! Не отблъсквай мене, убогата! Не се отвращавай от своята рабиня, която от младини върви след твоя еднороден син! Дево, ти познаваш немощта на женската природа, ти познаваш озлоблението на моята душа! Аз нямам друга надежда, нямам и друга закрила! Ти си наставницата, ти си застъпницата, ти си пазителката на целия ми живот! Докато скитах из пустинята, тебе имах за помощница! А сега, когато се възвърнах в света, освен твоята коя друга помощ искам? И сега, владичице, застани пред мене, убогата, и ми бъди спътница, наставница и пътеводителка дори до края на живота ми: защото освен тебе аз нямам друга надежда!“

Прочее като се помоли така от цялата си душа и като възложи всичката си надежда на божията майка, тя се отправя за родното си място. Когато пристигна в Епиват, там преживя тя немалко. Прибавяше трудове към трудовете си, страдания към_страданията си. Красеше се с пост и бдение и непрестанно беседваше само със себе си. А след като се измина немалко време и като разбра, че тя ще замине оттук, веднага се отдаде на молитва и обля със сълзи лицето на земята, говорейки: „Владико човеколюбче, не изоставяй мене, твоята убога рабиня, която заради твоето пресвето име всичко напусна и тръгна след тебе! Всещедри господи, и сега заповядай на мирния ангел тихо да приеме убогата ми душа, а възшествието ми да не бъде възпрепятствано от нечистите, скверни и лукави бесове! Сподоби ме със смелост, за да застана пред твоя страшен престол, защото ти си благословен вовеки веков, амин!“ Така тя предаде блажената си душа в божите ръце, а някои христолюбци положиха тялото й в гроб. А понеже тя не бе съобщила никому коя и откъде беше, остана неузната до деня, в който се отправи към бога.

Такива бяха подвизите на преподобната Параскева, такива бяха борбите на духовната майка, която, след като се подвизава много време на земята и след като тежко страда, на небето получи велика слава.

Ала бог не остави своята рабиня да лежи в забрава, нито пък да се разтлее от гниене нейното непорочно тяло. С него той извърши дивно чудо. Тогава някъде там наблизо на стълб се подвизаваше в безмълвие един стълпник: той мислеше за себе си и за бога. Случи се, че един моряк, който боледуваше от тежка болест, умря и някъде наблизо [до стълпника] бе изхвърлен. Безмерен смрад започна да се разпространява. Не само никой, който се приближаваше там по пътя, не можеше да мине, но дори и стълпникът поради това, че не можеше и той да търпи оня непоносим смрад, биде принуден да слезе от стълба, както и да заповяда на някои да изкопат дълбок трап и да хвърлят в него онзи смърдящ труп. Като приеха с радост заповедта, [копачите] преуспяваха в работата. Като се занимаваха с нея и като правеха трапа по-дълбок, те намериха тяло, простряно в земята, ала никак незасегнато от гниене. Като се изплашиха и като се изпълниха всички с почуда, те не проумяха онова, което ставаше. Но понеже бяха неопитни и прости и понеже считаха случилото се за една малка и незначителна работа, те заровиха онзи злосмраден труп нейде там наблизо [до тялото на преподобната Параскева].

Когато пък работниците се върнаха по домовете си, те съобщиха на всички за онова, което се бе случило. Един от тях по име Георги, благочестив и христолюбив човек, бидейки в своя дом, вечерта – според както си имаше обичай да се моли – се отдаде на молитва и искрени молби отправяше той към бога за целия си дом. Когато на заранта бе обхванат от сън, стори му се, че вижда някаква царица, седнала на пресветъл престол, и че голяма множество светли воини стоят около нея. Като ги видя, онзи христолюбец, бидейки тутакси обхванат от страх, се хвърли на земята, тъй като нямаше смелостта да съзерцава тяхната светлост и красота. Ала един от тези светли [ангели] го хвана за ръката, изправи го и му каза: „Георге, защо така пренебрегнахте тялото на преподобната Параскева? Веднага го извадете и го положете в скъп ковчег, защото царят пожела нейната хубост и поиска да я прослави тука на земята.“ Тогава му рече и светлата онази [царица]: „Скоро вземете моите мощи, положете ги на лично място, защото не мога повече да търпя тежкия смрад на онзи труп, тъй като аз съм човек и от майчината утроба съм излязла. Родното ми място пък е онзи град, що наричат Епиват, в който вие сега живеете.“

В същата нощ и една от благочестивите жени по име Евтимия видя видение подобно на онова, що видя [и Георги]. На утрешния ден и двамата подробно разказаха виденото на всички. И когато изслушаха това, всички бежешком се притичаха [при гроба на преподобната Параскева]. След като извадиха тялото й с голямо усърдие, [всички му] се чудеха като на някое необикновено, многоценно съкровище. След като го вдигнаха със свещи и кадила, с аромат и благовония, те го положиха радостно в църквата на светите и всехвални апостоли. Лежейки в нея, тя вършеше много и чудни занимания. И не само в онази страна, но и във всички околни земи чудесата и знаменията й станаха известни на всички, защото всички недъгави и бесновати из околността, що идеха с вяра, получаваха изцеление. А мълвата за нея се разнесе по цялата околност на онази страна.

След като се измина немалко [време] и след като отслабна скиптърът на гръцкото царство, по божие опущение, не зная как, това [царство] биде завладяно от римляните, които Свещеното писание нарече желязна палица. Когато завладяха царстващия град, безсрамно те обраха всички свещени съсъди, още и честните мощи на светиите, всички църковни утвари, всичките царски богатства и, по-право да се рече, цялата красота на града. Всичко това те оправиха и изпратиха в Рим. Като наблюдаваше всичко това съборът на благочестивите, облак от жалост и печал покри всички и всеки от тях не чуваше нищо друго освен: „Възкръсни! Защо спиш, господи? Защо забравяш нашата нищета и нашата печал?“ и прочее. Множество такива и подобни на тях поплаки изричаха благочестивите.

В това време благочестивият български цар Иван Асен, син на стария цар Асен, тържествено и явно подкрепяше яко благочестието. Той никак не се изплаши от техните лаяния. Нещо повече – като намери сгодно време, той смело скочи срещу владичеството на нечестивите [римляни] и покори цялата Македонска област, още и Сер, заедно с цялата Атонска, или по-добре да се нарече Света планина; освен това [той завладя] и славния Солун с цяла Тесалия, също и Тривалия, а също и Далмация, която се нарича и Албанска държава, дори чак до Драч. В тези земи той тържествено и благочестиво постави митрополити и епископи, както с открито лице свидетелстват неговите царски хрисовули в славната Светогорска лавра и в Протата. Ала той не се задоволи само с това, а здраво и мъжествено покори и завладя всичко дори до царстващия град, па опустоши и покори и самия царстващ град, а франките, които управляваха там, постави под властта си.

Когато [Иван Асен] всичко така завладяваше и покоряваше, и до него достигна славата на преподобната. Като се научи за нея с голяма радост, от сърце се разпали. Подобно на елен, разпален за водни извори, и той желаеше някак да се наслади от нетленното съкровище на честния ковчег със свещените мощи на преподобната; защото тя навсякъде просия с чудеса, навсякъде разпростря благотворни лъчи, та озари всички земни краища. Щом намери сгодно време, благочестивият цар намисли добър и богоугоден план, полезен и достоен за похвала. Веднага той изпрати [пратеници] при франките, които бяха в Цариград; той не искаше нито сребро, нито злато, нито бисери, нито скъпоценни камъни, а вредом прославения ковчег на преподобната. Защото какво друго щеше да му бъде по-мило от тялото на преподобната? Винаги в ума му беше тази мисъл: „Дори и до половината от царството ми да поискат, готов съм всичко да дам: било имоти, било злато, било сребро, било бисери, било скъпоценни камъни – всичко от сърце ще дам, от всичко ще се леша само да получа съкровището, което аз желая.“

Когато чуха това, франките тутакси се отзоваха на молбата; с всяко усърдие и бързина, както във всеки [други случай], така и в този случай те го послушаха и заповядаха той да получи желаното; а в знак на покорност се изпратиха и много други неща, като обещаваха и като уверяваха, че и душата си ще дадат, ако би било възможно. Самодържецът [Иван Асен], като слушаше за тия [неща], струваше му се, че лети на небето, и от преголяма радост нямаше къде да се дене. И веднага той изпрати тогава много тържествено всеосвещения Марко, който беше митрополит на великия Преслав, за да пренесе тялото на преподобната от Епиват в славния град Търново. А след като отиде там с ревност, онзи [митрополит Марки] й отдаде всички съответни почести, а след като взе тържествено свещените мощи, ревностно се отправи за своята [родина], отдавайки благодарност на бога и на преподобната.

След като измина франкските владения и стигна в своята страна, всички из околността се притекоха и със свещи, кадила и благовонни масла проводиха ковчега на преподобната до славния и царстващ град Търново. А когато узна за това, благочестивият цар Иван Асен излезе из града със своята майка, царица Елена, със своята царица Ана и с всички свои велможи. С тях беше и всечестният патриарх кир Василий с целия църковен клир; с тях беше и безчислено множество народ. Царят и всички, които бяха с него, отидоха пешком на четири поприща от града, за да посрещнат с голяма тържественост преподобната. Като я поеха благоговейно със своите ръце, от душа и от все сърце те я целуваха с любов. Когато пък я донесоха, положиха я в царската църква, където лежи и до ден днешен, давайки различни изцеления на онези, които с вяра и любов се притичат към нейния славен ковчег.

Аз недоумявам що да й поднеса достойно, защото всичко, което е почтено на тоя свят, е недостойно за нея. Ала макар и не по заслуженост, аз ще съобщя необходимото за посрещането й.

Ако тогава не бях се приготвил за твоето посрещане, преподобна майко, то сега ще възвестя онова, което идеше да се каже тогава. Като чедолюбива майка, ти ще приемеш детелюбно и сладко и последния дар като пръв. Но какъв достоен дар да ти поднеса, о честна Параскево? Ти си по-велика от всички земни дарове! Макар и да не присъствах аз на тогавашното ти посрещане, ала сега те съзерцавам като скъпоценно съкровище и на тебе като на жива от сърце ти казвам, което тогава щях да ти кажа.

– Добре дошла, хубава Христова невесто, чиста гълъбице, позлатена от светия дух, девствена похвало, пустинножителнице, събеседнице на ангелите, добродетелни раю, красиви доме на чистотата! Бог обикна твоята хубост и с различни чудеса те украси на земята, а духът ти живее в небесата с ангелските воинства! Ангелите те възхвалиха, а човеците те прославят; тебе, девойко, възлюбиха и се затекоха в благоуханието на твоето миро! Ти си честната невеста на истинския жених! Ти си крин, намерен всред тръне! Тебе облажават човешките родове, понеже си последвала своя жених! Ти си застъпница на тези, които са в неволи, и пристанище на тези, които са изложени на бури! Твоят ковчег разлива благотворни струи и прогонва бесовските пълчища! Твоята църква лекува недъзите, дава зрение на слепите, очиства прокажените. Затова облажавам, Петко, твоето тяло, съсъд свещен! Облажавам и твоите честни членове! Облажавам твоя благозвучен език, защото не престана да слави бога! Облажавам твоите очи, защото не дрямнаха от сън, който води към смърт! Облажавам ти ръцете, които се подвизаваха в труд и не се облениха! Облажавам ти и нозете, защото не отслабнаха при всенощното бдение! Ти си съсъд, който е приел истинско миро – светия дух! Ти си гореща застъпница на всички, които идват при ковчега на твоите мощи.

Поради това твоята слава се разпростря по цялата земя, а действията на твоите чудеса осветиха като мълния цялата земя! Царе богато те обличаха, любовно те целуват и за опрощение на греховете си проливат реки от сълзи! За архиереите ти си сладко веселие, а за свещениците – красота; поради това тържествено те вземат на ръце и те внасят в недостъпната светая светих. Мисля, че е дело на божествения промисъл това, гдето и след смъртта твоето преподобно тяло влазя в недостъпни [места]! За българите ти си красота, застъпница и пазителка! С тебе нашите царе се величаят! Чрез твоето застъпничество ние отблъскваме всички, които воюват срещу нас! Чрез тебе нашият град става як и нанася светла победа! Много пъти какви не силни царе и варвари искаха да разорят твоя славен град Търново и да заличат всяка следа от него, където лежи всечестното ти тяло! Ала ти подобно на някой храбър воевода чрез силата, що ти е дал твоят жених – Христос, си прогонвала посрамените им лица! Всички околни на тебе поднасят дарове [в чест] на поклонение! Събор от царици те обкръжава и стои с благоговение пред твоя ковчег, защото и ти си царица, макар и неземна – избраната невеста на небесния цар! Ти си слава на жените, красота на девиците, пример на апостолски живот, одобрение на пустинниците, застъпница на младите, пазителка на задомените, на всекиго подателка на всичко, от което се нуждае! Ти имаш способността да вършиш чудеса, ти даваш обилно и без завист потребното на всички!

Прочее след като добавихме относно посрещането на твоето пречисто тяло, доколкото е по силите ни, и след като оповестихме за многобройните ти благодеяния и за обилния извор на твоя свещен ковчег, не ще бъде нито много чудно, нито пък смело, ако и на твоя дух изпратим онова, което [се казва] при проваждане. Макар че ти не искаш нищо от нас, доколкото ни е по силите, ние ще пренебрегнем нашия дял. Ала що да изпратим на твоя дух? Кои песни, кои хвалебствия, кои похвали? Всички тези неща ти надмина, всички тези неща ти прелетя, ти отбягна тлението, избави се от кал; нам тялото си остави на земята, освободи се от телесните вериги! Небесни хорове застанаха пред тебе да те водят, да те хвалят, да те облажават. Прочее що?

Иди, майко, иди! Иди в небесните селения, в небесните шатри, в светлината на светлите, в неизказаната радост, в нетленния мир, в тишината на праведните! Насити се, наслади се от тоя любовник, наслади се от пророческите, от апостолските хорове, от съсловието на преподобните! Заедно с мъдрите девици влез в небесния чертог, в небесните жилища, във вечното селение! Наслади се от славата, от красотата, от съпребиванието, от сиянието, от светлостта, от радостта на своя жених и творец – сладък, красив, светъл, необхватен, невидим, неизказан, вечен, щедър, милостив, неизчислим, човеколюбив, незлобив, благоутробен! Приеми приготвените блага, приготвени – при сътворението на света – за онези, които [отпосле] са живели благочестиво! Ти си чула [думите]; „[Чуй и] виж и наклони твоето ухо [към онова], що око не видя и ухо не чу и не се възкачи човеку на сърцето; що бог приготви за онези, които го обичат! И забрави своя народ, плътските помисли, бащиния си дом и тленното си и създадено от пръст тяло!“

Нека повторя и аз Соломоновото: „Поради това царят силно пожела твоята красота; царят те уведе в своята стая; ще тържествуваме и ще се радваме за тебе. Колко се разхубавиха твоите бузи като гургулица! Ето ти си хубава, мила моя; ето ти си хубава и петно няма на тебе!“ Не само това казваше той с плътски език, повече – с дела; по-ясно от тръба извикваща онова, което е в псалмите: „Под сянката му пожелах [да седя] и седнах: плодът му е сладък за моето гърло; защото съм уязвена аз от любов; лявата му ръка е на главата ми, а дясната му ме прегръща.“ Поради това и женихът ти извика: „Слез с мене от Ливан, невесто, слез с мене от Ливан! Ела и слез от върха на вярата! Усмири се, наслади се, празнувай истинския съботен празник!“

О преподобна майко и прекрасна Параскево, отгоре наглеждай милостиво и нас! Сега ти не съзерцаваш като през огледало или във въображението си, когото силно си обикнала – Христа, а му говориш направо, лице срещу лице. Прочее моли се за усмиряването на света и запази от повреда и от навети нашия благочестив цар, който ни подтикна към това слово за тебе! Понеже на тебе възлага той надежда, затова се и погрижи да съобщи на всички твоето застъпничество. Закрили го със свещените си ходатайства, огради стадото му за всички противници, подари на царството му дълголетие, а нему – мирни дни! Чрез силата, която ти е дал спасителят Христос, опази от навети всички, които са дошли днес в твоя честен храм! А нас, които сме водачи на стадото, постави по-високо от вражата съблазън! Застъпи се направо, щото, след като сме опазили добре повереното нам стадо, да го заведем на небесните пасбища и да го въведем в небесната градина, дето [се чува само] гласът на празнуващите; да заживеем при тебе и да се насладим от вечните блага посредством благодатта и човеколюбието на нашия господ Иисус Христос, комуто с безсмъртния отец и с пресветия благ и животворен дух [подобава] слава и могъщество сега, винаги и във вековете на вековете! Амин!

Св. Евтимий, патриарх Търновски

Молитвена прослава:

АКАТИСТ НА ПРЕПОДОБНА ПАРАСКЕВА – ПЕТКА

Кондак 1

Избрана угоднице Божия,премъдра и всехвална невесто Христова, помощнице бърза и молитвенице наша, преподобна майко Параскево! Възхваляваме Господа, Който те прослави; благодарствени и похвални песни ти принасяме, почитайки светата ти памет. Като имаш голямо дръзновение пред Господа, от всякакви беди ни освободи, които с умиление и радост ти зовем така: Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!  

Икос 1 

Равноангелско житие като желаеше, преподобна Параскево, ти побягна от света, напусна всичко, девството в монашество облече и в пустинята се скри; като отхвърли красотата на този свят и всичко, що е в него: похотта на очите, похотта на плътта и гордостта житейска, ти в преподобни подвизи разум Христов придоби и врага на човешкото спасение съкруши. Затова чуй тези похвали, които към тебе възнасяме: Радвай се, заради любовта към Христа, всичко земно презряла! Радвай се, девице мъдра, подвига на търпението и злостраданието избрала! Радвай се, честната и вселюбезна чистота на своето сърце съхранила! Радвай се, вседушевна изпълнителко на Закона Христов! Радвай се, скръбния път преминала и спасение вечно така получила! Радвай се, ангелска душа в девическо тяло! Радвай се, прослава на монасите! Радвай се, за християните крепко прибежище! Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!  

Кондак 2

Като видя благочестивият Йоан Асен, цар Търновски нетленните твои мощи и като чу колко обилни изцеления и чудеса източват те, възжела ги като многоценно богатство, пренесе ги на българска земя и се възрадва всесърдечно. И ние те почитаме като преобилен източник на Божията благодат, изпратен свише нам, пеейки на Всеподателя на благата небесни и земни: Алилуия!  

Икос 2

С разум, дарен ти от Бога, света дево Параскево, още от юнност като отшелница ти заживя и непрестанно сълзни молитви вьзнасяше към твоя възлюбен Небесен Жених Христа, Царя на Славата, Комуто като вярна рабиня в преподобни подвизи служеше. Като се удивяваме на твоята мъдрост, ти поднасяме тези похвали: Радвай се, премъдра евангелска девице! Радвай се, в светлината на вярата и добрите дела ходила! Радвай се, Христа Господа, Божията Премъдрост и Сила, повече от всичко възлюбила! Радвай се, в пустинята на Господа в преподобие послужила! Радвай се, непосрамващо молитвено светило за нашата страна! Радвай се, избавителко наша от всякакви изкушения и беди! Радвай се, покровителко на българската земя! Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!  

Кондак 3

Със силата свише, която Бог ти дарува, всеславна Параскево, ти мъжествено търпеше опалване и зной, и жестока нищета; и плътта със страстите и похотите си разпъваше; и на лукавия козните посрамваше. И от Светия Дух просвещаема, непрестанно ти зовеше: Алилуия!  

Икос 3

Като имаше в пустинята, о преподобна, небето за покров, земята за ложе и тревата за храна, ти заради Царството Божие плътоугодието отхвърляше. Ние, като възпоменаваме това твое житие, с умиление ти зовем така: Радвай се, на земята нищетата възлюбила и така вечните небесни блага придобила! Радвай се, на земята жестоко страдала и така на небето слава голяма възприела! Радвай се ти, която нямаше тук град постоянен и така с Горния Йерусалим удостоила се! Радвай се, в Небесния чертог на твоя Божествен Жених с Неговите ангели радваща се! Радвай се, там с лицезрението на Всеблагия Господ с всички светии веселяща се! Радвай се, избрани Божий съсъде на земята и на небето! Радвай се, към подвига на благочестието нас призоваваща! Радвай се, пазителко наша от козните на лукавия! Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!  

Кондак 4

Буря от тежки изкушения въздигаше в пустинята лукавият враг: като завидя на твоите добродетели, много пъти се опитваше да те препъне по пътя към Христа; но ти, добра невесто Христова, Всевишния за свое прибежище избра и чрез знамението на светия Кръст, като паяжина, разкъсваше злите козни на врага и така съвършено го съкруши, пеейки на Христа Бога: Алилуия!  

Икос 4

Като чуват за теб, че ти злострадаща приживе за Христа, сега скърбящи утешаваш, болни изцеляваш, немощни укрепяваш, недъгави изправяш, заблудили се на правия път наставляваш, злострадащите люде към твоята усърдна помощ прибягват, пеейки така: Радвай се, Кръста Христов с радост Божествена носила; Радвай се, с Христовото име в преподобие възсияла! Радвай се, че наградата ти е голяма на небесата! Радвай се, от вражеските мрежи нас спасяваща! Радвай се, Божия мир в хорските сърца насаждаща! Радвай се, благоприятно пред Господа молитвено кадило! Радвай се, щедра светлина за всички християни! Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!  

Кондак 5

Боготечна пресветла звезда яви се, преподобна Параскево, за да осветиш небосклона на града Епиват, на Търновския град, на Белград и на Яш. На людете, погиващи в безумието на греха, ти показваш пътя на спасението, за да пеят с теб на Бога: Алилуия!  

Икос 5

Като виждаха твоите подвизи, небесните сили се радваха, о, преподобна: как в безмълвие пребиваваше и срещу природата как се опълчваше, как възхождаше по лествицата на добродетелта от Светия Дух укрепвана. Ние, като се удивяваме на подвига на твоето дълготърпение, съгряван от любовта ти към Христа, с умиление ти пеем така: Радвай се, прекрасна девице, на земята Господа прославила! Радвай се, любителко на пустинното безмълвие! Радвай се, в молитвено общение с Бога непрестанно пребиваваща! Радвай се, достигнала съвършеното безстрастие! Радвай се, станала в пустинята храм одушевен на Живия Бог! Радвай се, селение на Небесния Цар на земята! Радвай се, че радостта ти е вечна в светлостта на светиите! Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!  

Кондак 6

Проповядват светостта на твоето житие, преподобна Параскево, от теб избавените люде от многоразлични болести, беди и скърби. И ние, като те прославяме, на Бога благодарствено моление въздаваме и радостно Му пеем: Алилуия!  

Икос 6

Възсия славата на твоите подвизи, скрити в пустинята, о, майко преподобна, с чудесата източвани безспир от мощите ти святи, които Бог откри нетленни на людете благочестиви в родния ти Епиват тракийски за всички, които с усърдие и вяра към теб молитвено пристъпват и така зоват: Радвай се, от Всеподателя Бога прославена! Радвай се, да извършваме тайно добродетел нас научаваща! Радвай се, трудовете наши по пътя на спасението облекчаваща! Радвай се, бърза помощнице на прибягващите към тебе! Радвай се, на всички скърбящи блага утешителко! Радвай се, прогонителко на бесове от човеците! Радвай се, изцелителко наша от всякакви болести, немощи и недъзи! Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!  

Кондак 7

Като искаше Човеколюбецът Господ да яви чрез тебе, преподобна, Своето неизречено към людете милосърдие, яви те като светило богосветло: с чудесата, от теб извършвани, ти людете привеждаш към Христа. И ние, просветени от сиянието на твоето житие и от твоите многоразлични и многобройни чудеса, на Бога с благодарна радост пеем: Алилуия!  

Икос 7

Ново чудо показа, преподобна Параскево, явявайки се на жената, която горещо се молеше за изцелението на сина си, от душевна болест страдащ, и чиито мъж за Господа не искаше да чуе. Тогава ти й каза, че искаш детето й да оздравее, и й повели при мощите ти в Яш да дойде. Ние, твоите духовни чеда от българската земя, като знаем, че всичко според реченото от тебе стана, с умиление те славим и ти пеем така: Радвай се, свещ неугасима, в молитви за нас към Бога ярко горяща! Радвай се, дръзновение наше пред Бога за прошка на греховете ни! Радвай се, застъпнице наша в напасти и беди! Радвай се, надежда на обезнадеждените! Радвай се, избавителко наша от примките на лукавия! Радвай се, изцелителко на всичките ни душевни и телесни недъзи! Радвай се, ковчеже на Божиите милости за нас неизчерпаемо! Радвай се, неоставяща духовните си чада от българската земя! Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!  

Кондак 8

Като странница на земята без дом премина своя жизнен път, преподобна майко, и все небесния град търсеше. Сега като пребиваваш в Горния Йерусалим, радостно на Бога пееш: Алилуия!  

Икос 8

„Цялото ми желание си Ти, Иисусе Пресладки!” – така в молитвите си ти, майко, зовеше в твоето пустинно безмълвие. Ние, макар и от суетата да сме помрачени и да преминаваме голяма част от живота си в грях, възхваляваме любовта ти към Господа и ти пеем всесърдечно така: Радвай се, на Царството Божие наследнице! Радвай се, че и нас, които те почитаме, към Него привеждаш! Радвай се, в горните обители пребиваваща! Радвай се, че за нас грешните от там непрестанно се молиш! Радвай се, че те обичаме и почитаме като ходатайка за нашето спасение! Радвай се, на всеотдайна любов към Господа нас научаваща! Радвай се, че привеждаш нас грешните към изправяне! Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!  

Кондак 9

Цялото ангелско естество се радваше, преподобна Параскево, на твоите подвизи; на мъжествената сила, с която заради Христа всичко търпеше и как с богокрасни добродетели душата си заради Него украсяваше, пеейки Му: Алилуия!  

Икос 9

Витиеватите слова не могат по достойнство да възхвалят твоите дела, преславна Параскево: кой ще разкаже за сълзите ти, за стенанията ти чести и незамлъкващи, за непрестанните коленопреклонения, за възнесените ти ръце в молитва към небето, за различните телесни подвизи, които единствено Всевиждащият Бог ги виждаше?! Смирено твоите подвизи ние като поменаваме, умилено ти пеем така: Радвай се, на Божествения Дух носителко! Радвай се, с добродетели от слънцето по-светли преизпълнена! Радвай се, заради тях от Христа Бога възжелана! Радвай се, с милост у Бога сподобила се и нас от милостта си нелишаваща! Радвай се, на пътя на спасението нас призоваваща! Радвай се, как да се молим и как да се спасим нас научаваща! Радвай се, избавителко наша от всякакви беди, напасти и изкушения! Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!  

Кондак 10

Спасителният подвиг твой, преподобна, по повеление на Ангела завърши в родния си град, където в коленопреклонна молитва и обляна в сълзи скончание достигна и светата си душа в Божиите ръце предаде; нея светите ангели пред престола на Вседържителя възнесоха, където заедно с всички светии ти в слава невечерна предстоиш и на Бога похвална песен пееш: Алилуия!  

Икос 10

Стена твърда за монасите и прибежище необоримо си за всички, които ти се молят, преблажена майко Параскево; избави с молитвите си и нас, оскъднелите от добродетел, от врагове невидими и видими, от нищета и напасти, от недъзи и различни нужди, та радостно да ти зовем: Радвай се, с победоносна слава против силите на преизподнята от Христа Победителя облечена! Радвай се, към трудове духовни нас приканваща! Радвай се, твърда застъпнице за нас грешните! Радвай се, сияйна радост на верните! Радвай се, на безпомощните бърза защитнице! Радвай се, майко на сираците! Радвай се, украса на девиците! Радвай се, тиха крепост на монасите! Радвай се, кърмителко на бедни, голи и слаби! Радвай се, непосрамваща помощнице на учащите! Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!  

Кондак 11

Пение похвално ти принасят, преподобна Параскево, спасилите се по твоите молитви от всякакви беди и нужди, от напасти и болести, и скърби. Ние, които от Христа Бога получаваме благодеяния, поради теб неспирно, изпълнени с всесърдечна благодарност Му пеем: Алилуия!  

Икос 11

Като светозарно светило се откри, майко Параскево, в постническото си житие, но и след отшествието си при Господа за нас възсия, дарявайки с чудеса преславни людете, които с вяра и любов към теб пристъпват; затова ти зовем, така: Радвай се, с множество чудеса от Господа прославена! Радвай се, благодатната роса на изцелението за всички верни източваща! Радвай се, в тъмата на греха с благодатта Божия сияеща! Радвай се, на отчайващите се по пътя на спасението ръка за помощ подаваща! Радвай се, немощните във вярата укрепваща! Радвай се, духовете на злобата посрамваща! Радвай се, бесовете от людете прогонваща! Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!  

Кондак 12

Благодат обилно източваш, преподобна Параскево, почитащите твоята памет и за прибягващите към твоя покров. Затова топло се моли на Господа: както Нему е угодно, така да ни спаси, та заедно с тебе да Му пеем: Алилуия!  

Икос 12

Възпяваме твоите многобройни чудеса, майко преподобна, възхваляваме те и всеусърдно ти се молим: както на бедняка си подала своята богата дреха, така и на нас грешните подай ни бързо помощта си в нужди, болести, скърби и беди, та милосърдието твое да прославяме и да ти зовем така: Радвай се, на Православната ни Църква похвало! Радвай се, за спасението на нашия народ ходатайко! Радвай се, на душеспасителните блага и небесните дарове подателко! Радвай се, немощите ни всеусърдно изцеляваща! Радвай се, от неочаквана смърт нас предпазваща! Радвай се, че с твоето застъпничество вечен живот от Христа Бога се надяваме да получим! Радвай се, застъпнице и покровителко за всички, които почитат светата ти памет! Радвай се, преподобна майко Параскево, многомилостива молитвенице за нашите души!  

Кондак 13

О, предивна угоднице и премъдра невесто Христова, достохвална Параскево, приеми това наше малко моление, в похвали към тебе възнасяно. Огради със светите си молитви всички люде, които с вяра и любов почитат светата ти памет и на честната ти икона, като на тебе самата, в твоя свят храм се покланят, и с любов я целуват. Като предстоиш сега пред Престола на нашия Господ Иисус Христос, моли се за всички нас с милостта Му в Съдния Ден да се сподобим, та избавени от вечните мъки, с радост да Му пеем: Алилуия!    / Този кондак се повтаря три пъти, след това се чете Икос 1 и Кондак 1 /                                      

МОЛИТВА към преподобната наша майка Параскева, написана от св. патриарх Евтимий  

О, преподобна майко и прекрасна Параскево, отгоре наглеждай милостиво и нас! Сега ти не съзерцаваш като през огледало или във въображението си Този, Когото силно си обикнала – Христос, а му говориш направо лице в лице! Смирено те молим: опази ни от всички вражески навети чрез силата, която ти е дал Спасителят Христос, избави ни от всяка съблазън, бди над нас майко Параскево, и ни помогни и укрепи по тесния път към Христа, за да го извървим и ние, както и ти си го извървяла и като имаме теб за пример да не се отклоним от него. Като похваляваме твоите чудни дела, молим те, пресвета майко Параскево, умоли нашия Господ Иисус Христос да отреди и на нас място в небесните пасбища; да заживеем при теб и да се насладим от вечните блага посредством благодатта и човеколюбието на нашия Господ Иисус Христос, Комуто с Безсмъртния Отец и с Пресветия Благ и Животворящ Дух слава и могъщество сега и навеки! Амин!    

МОЛИТВА ВТОРА  

О, преподобна наша майко Параскево, невесто на Сладчайшия Жених Христос! Гълъбице на целомъдрието, обещала се от младостта си на Църквата да служиш и повече от всички блага Господа Възлюбила! На теб се молим и от тебе просим: приеми нашите сърдечни моления, дарувай ни чистота на душите и телата, вдъхни ни любов към Божествените истини и по пътя на добродетелите ни води; умоли Господа, Създател на цялото творение, да не отвръща лицето Си от нас, грешните, да ни дарува здраве, радост, благоденствие и мир и за добрите ни начинания успех, а в беди и скръбни обстоятелства да ни подаде, като на теб, търпение и благодушие; та по твоите свети молитви да се утвърдим във вярата, и благочестието и да преуспеем в християнската любов и всяка добродетел. И така по твоите свети молитви и застъпничество, невесто Христова, всехвална Параскево, да придобием Светия Дух и да достигнем спасение, за да прославим пречистото и великолепно име на дивния в светиите Си истинен Бог, Отец и Син и Дух Свети, сега и всякога и във вечни векове. Амин.

Източник: http://www.pravoslavieto.com/ ; източник на Акатиста: Отец Владимир Дойчев 

Свързани публикации:

Светите 26 Зографски мъченици и опитите за тяхното унищожаване – Георги Тодоров

Почитта към светиите в Православната Църква – проф. д-р Тотю Коев

Втора Неделя след Петдесетница – на Всички български светии – Ставрофорен иконом Стефан Енев

Светиите от българския род – доц. д-р архим. Павел (Стефанов)

Неделя на Всички български светии – доц. д-р архим. Павел (Стефанов)

„Достоверни ли са житията на светиите?“ от доц. архимандрит Серафим (Алексиев)

Жития на светиите, просияли от българския народ

Житие и страдание на свети преподобномъченик Онуфрий Габровски (1786 – 1818) – 4 януари

Св. Григорий, епископ Български – 8 януари

Житие на св. преподобни Гавриил Лесновски – 15 януари

Житие на св. преподобни Прохор Пшински – 15 януари

Житие на преподобния и богоносен наш отец Ромил Бдински (Видински) († 1375 г.) – 16 януари

Свещеномъченик Дамаскин Габровски или Свищовски († 1771 г.) – 16 януари

Свети Иоаким I, патриарх Търновски († 1246)– 18 януари

Житие на св. Евтимий, патриарх Търновски – 20 януари

Житие и страдание на свети мъченик Димитър Сливенски – 29 януари

В памет на светия благоверен цар Петър Български – 30 януари

Житие на светия славен и добропобеден мъченик Георги Софийски Нови – 11 февруари

Житие на равноапостолния наш отец Кирил Философ – Успение на св. Кирил Философ (14 февруари)

Житие на св. преподобни Роман Търновски, ученик на св. Теодосий Търновски – 17 март

Житие на светител Серафим Софийски чудотворец (1881 – 1950) – 26 февруари

Житие на св. мъченик Йоан Българин – почита се на 5 март

Житие на св. преподобномъченик Лука Одрински – 23 март

Пространно Житие на св. Георги Софийски Стари (1407 – 26 март 1437) – 26 март

Кратко Житие на св. Георги Софийски Стари (1407 – 1437) – 26 март

Св. Георги Загорски, св. Петър Мъгленски и св. княз Боян-Енравота – д-р Георги Канев и Житие на св. мъченик Боян-Енравота, княз Български – 28 март

Житие на св. Аврамий Български (светец от Волжка България) – 1 април

Житие на св. свещеномъченик Никита Серски († 1808) – 4 април

Пространно житие на архиепископ Методий от св. Климент Охридски – 6 април

Житие на св. Лазар Български от йеромонах Никифор Хиоски – 23 април

Житие на св. цар Борис, покръстител на българите – от архим. Серафим (Алексиев) – 2 май

Житие на св. благоверни Борис-Михаил, цар Български – 2 май

Житие на св. мъченици от манастира „Св. Петка“ край Ново село (Събор на св. Новоселски мъченици) – 9 май

Празник на св. равноапостолни и славянобългарски просветители Кирил и Методий – 11 май

Житие на св. мъченик Райко Шуменски († 1802) – 14 май

Житие на св. Баташки мъченици (Събор на светите Баташки мъченици) – 17 май

Житие на св. Николай Нови Софийски († 1555) от Матей Граматик – 17 май

Житие на св. мъченик Константин Софийски († ок. 1737 г.) – 21 май

Житие на свети великомъченик княз Иоан-Владимир († 22 май 1016 г.)

Страдание на св. Георги Софийски Най-нови († 1530 г.) – 26 май

Св. свещеномъченик Терапонт Сердикийски (Софийски) († 1555 г.) – 27 май

Житие на св. преподобни Софроний Български (Софийски) – 28 май

Българинът Св. Ефрем, патрирах Сръбски (1311 – 1400) – 15 юни

Житие на св. Паисий Хилендарски – 19 юни

Житие на св. Наум Охридски (от Стишен Пролог от XV в.) – 20 юни и 23 декември

Житие на св. преподобномъченик Прокопий Варненски († 1810) – от Атонски патерик – 25 юни

Житие на св. цар Давид Български, най-голям брат от повелите борба срещу византийското завоевание комитопули (Давид, Моисей, Арон и Самуил). – 26 юни

Разказ за връщането на честните мощи на преподобния наш отец Иван от град Търново в неговата Рилска обител – 1 юли

Св. Седмочисленици – дело и прослава (проповед на иконом Иван Найденов от храм „Св. Седмочисленици“, София) – 27 юли

Житие на св. свещеномъченик Висарион Смоленски († 1670)  – 29 юли

В памет на светия мъченик Триандафил Старозагорски († 1570/1680) – 8 август

Житие на преподобни Иоаким Осоговски – 16 август

Успение на свети Иван Рилски – превод от гръцки от Синаксара на свети Никодим Светогорец – 18 август

Житие на св. свещеномъченик Симеон Самоковски († 1737) – 21 август

В памет на светия мъченик Анастасий (Спас) Струмишки – 29 август

Свети благоверен цар български Тривелий (Теоктист) – хан Тервел – 3 септември

Българинът св. Киприян Чудотворец, митрополит Киевски, Литовски, Московски и на цяла Русия – 16 септември

Житие на преподобния и богоносен наш отец Козма Зографски († 1323 г.) – 22 септември

Българинът св. Йоан Кукузел († между 1360 и 1375) – „Ангелогласният“ реформатор на византийското нотно писмо – 1 октомври

Житие и страдание на св. преподобномъченик Игнатий Старозагорски († 1814) – 8 октомври

Житие и страдание на св. 26 Зографски преподобномъченици († 1276) – 10 октомври

Живот и подвизи на нашата преподобна майка Петка и как бе пренесена в преславния град Търново – от св. патриарх Евтимий Търновски – 14 октомври

Житие и страдание на св. великомъченица Злата Мъгленска († 1795) – 18 октомври

Житие на преподобния и богоносен наш отец Иван Рилски, пустинножител и чудотворец – 19 октомври 

Житие на св. Иларион, епископ Мъгленски от св. Евтимий, патриарх Търновски – 21 октомври

Преп. Димитра Киевска (Българска) – пътят на едно жертвено служение от Силистра до Киев – 26 октомври

Житие на св. Димитър Басарбовски († 1685 г.) – 27 октомври

Житие на св. крал Стефан Милутин, един закрилниците на съвременната българска столица – 30 октомври

Житие на св. Пимен Заграфски († 1620 г.) – облагодатен български зограф, строител и книжовник– 3 ноември

Св. мъченик Ангел Лерински († 1727)– 8 ноември

Житие на праведния български воин св. Михаил от Потука († 867 г.) – 22 ноември

Житие на св. равноапостолни Климент Охридски, Просветител български, чудотворец – 25 ноември

Житие на преподобни Теодосий Търновски († 1363 г.) – 27 ноември

Житие на свети преподобни Нектарий Битолски († 1500 г.) – 5 декември

Житие на св. Филотея Търновска (XII в.) от св. патриарх Евтимий – 7 декември

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *